Apelacioni sud u Nišu je donio pravosnažnu presudu kojom je Gorana Džonića osudio na doživotnu robiju zbog ubistva tročlane porodice Đokić iz koristoljublja.

Džonić, stanovnik aleksinačkog sela Moravca, dobio je doživotnu kaznu zbog ubistva svog rođaka Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje Lidije, koje je ubio iz koristoljublja, nakon čega je zapalio njihovu kuću.

Ova odluka Apelacionog suda donesena je nakon što je Džonić uložio žalbu na prvostepenu presudu, kojom mu je također izrečena ista kazna.

Prema saopćenju Apelacionog suda, nakon javne sjednice održane 17. januara, presuda Višeg suda od 13. juna 2023. godine je preinačena. Džoniću je u kaznu doživotnog zatvora uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 23. oktobra 2021. godine do trenutka upućivanja u ustanovu za izvršenje kazne zatvora. Međutim, njegova žalba u ostalim dijelovima je odbijena, a prvostepena presuda je potvrđena.

Mediji iz Beograda prenose da je vrijeme provedeno u pritvoru uračunato kako bi se preciziralo vrijeme kada osuđeni može podnijeti molbu za uslovni otpust.

Prema zakonu, osobe osuđene na doživotnu robiju mogu podnijeti molbu za uslovni otpust nakon što izdrže 27 godina kazne, a u to se vrijeme računa i vrijeme provedeno u pritvoru.

Oglasi - Advertisement